ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів ПАТ БАНК «ТРАСТ», ПАТ "ДІАМАНТБАНК", АТ "ВТБ БАНК", АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "РОДОВІД БАНК"

03.01.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК», АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»,  ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ БАНК «ТРАСТ» та АТ «РОДОВІД БАНК»

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Дата відкритих торгів (аукціону)

Початкова (стартова) ціна лоту (грн., без ПДВ)

Мінімальна ціна лоту (грн., без ПДВ)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL48N215720

Пул активів, що складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості, а саме:

 

активи АТ «ВТБ БАНК»:

права вимоги за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання: 11-09-08; 11; 87-12-2002; 11/08; 59/07В; 28/08В; 20.11/10-МНЛ; 86.23/13-М545; 10-0604/250к; 10-0604/250к; 07-06-11; 9/08В; 2.107/08-СК; 2.152-48/08-СК; 2.15-08/07-СК; 2.96/08-СК; 86.6-3/12-М543; 125; 45; 159; 19-40-03; 2.155/08-СК; 2.27/07-ОВ; 10/2008#17; 10/2008#11; 10/2008#9; 10/2008#14; 10/2008#13; 6ВД; 1/2007; 17; 54; 54; 86.22-1/13-М543; 140 -Ю; 1/2011; N2.112/08-СК; 86.6/13-М545; 86.17/13-М545; 4/11В; 86.21/13-М545; 86.19/13-М545; 38/16/19052013-DC; 38/16/19052013-DC; майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання: 02; 19/08; 19/08; дебіторська заборгованість за договором про розрахункове обслуговування в частині прийому платежів з подальшим їх перерахуванням №137/14-П;

 

активи АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»:

права вимоги за кредитними договорами №1262м-08 від 12.08.2008р., №1207м-01-07 від 15.11.2007р., №985-02-05 від 07.07.2005р., №1280м-08 від 26.12.2008р., №КМ-15-2004 від 11.05.2004р., №749-02-03 від 17.06.2003р., № 1145м-01-07 від 07.02.2007р., укладеними з юридичними особами;

 

активи ПАТ «ДІАМАНТБАНК»:

права вимоги за договорами кредитної лінії № 050 від 12.05.2016, № 058 від 11.06.2015, № 103 від 12.04.2012, № 108 від 30.09.2015, укладеними з юридичними особами;

 

активи ПАТ БАНК «ТРАСТ»:

майнові права за дебіторською заборгованістю юридичних осіб у кількості 4 одиниці, яка виникла на підставі оперативної оренди, прострочених комісійних доходів та надання послуг;

 

активи АТ «РОДОВІД БАНК»:

права вимоги за кредитними договорами №2008-055 від 24.03.2008р.,№ 2008-156 від 19.09.2008р., №2007-352 від 30.08.2007р., №2007-424 від 27.12.2007р., №2008-066 від 08.04.2008р., №22.1/246-КЛТМ-06 від 01.12.2006р., №40.3/05-КЛТ-07 від  21.12.2007р., №45/03-О-08 від 01.09.2008р., №45/05-КЛВ-07 від  27.11.2007р., №56.1/4-К-08 від 02.04.2008р., укладеними з юридичними особами.

20.02.2020

984 325 737,52

196 865 147,50

 

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 3349 від 26.12.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ - Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) АТ «ВТБ БАНК», м. Київ, б-р. Т.Шевченка/ул. Пушкінська, 8/26, електронна пошта info@vtb.com.ua ;
3) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, та електронною поштою: oleksandr.dovbnia@fcbank.com.ua; olena.yakovenko@fcbank.com.ua.

4) ПАТ «ДІАМАНТБАНК», м.Київ вул. Дегтярівська 48, kav@diamantbank.ua, тел: (044) 580-27-47

5) ПАТ БАНК «ТРАСТ» 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11; Електронна пошта: trust.torgi@banktrust.com.ua

6) АТ «РОДОВІД БАНК» м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, м. Київ, 04070

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

1) АТ «ВТБ БАНК», бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26, м. Київ, 01024, тел. (044) 593-69-49, Рудаковська А.Г.;

2) АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» - Довбня Олександр Миколайович, тел. (050) 613-44-84, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, oleksandr.dovbnia@fcbank.com.ua; Яковенко Олена Олександрівна, тел. (044) 594-83-20,  04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 olena.yakovenko@fcbank.com.ua.

3) ПАТ «ДІАМАНТБАНК», м. Київ вул. Дегтярівська 48, тел: (044) 580-27-47 Ілюхін Олександр Юрійович, 044-490-27-47, e-mail: IliukhinOleksandrY@diamantbank.ua

4) ПАТ БАНК «ТРАСТ»: Трегубенко Сергій Олександрович, тел. (044)290-27-82, м. Київ, вул. Прорізна, 11; e-mail: trust.torgi@banktrust.com.ua

5) АТ «РОДОВІД БАНК»: Юрченко Олена Віталіївна, 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 17, тел. (044) 255-86-56 OYurchenko@rodovidbank.com

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

20.02.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 20.02.2020до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

20.02.2020 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

_newpage _newpage _newpage _newpage